Norsk Brannvern kommer på befaring.

Norsk Brannvern

Torsdag 31. oktober kommer Norsk Brannvern på befaring i sameiet mellom klokken 17. og 21. Gi dem gjerne en sjokoladebit hvis dere har, og prøv så godt det lar seg gjøre å ikke skremme vettet av dem.

Skulle denne datoen ikke passe, så kan dere ta kontakt med Norsk Brannvern for å heller få besøk på den alternative datoen, onsdag 6. november i samme tidsrom.

Ta kontakt her: post@norskbrannvern.no

Det er veldig viktig at de får befare alle enheter i sameiet!

Fasadene må males

Dette er et ment som en humoristisk illustrasjon og representerer på ingen måte den reelle malingen som skal påføres fasadene.

Tiden har flydd siden sist fasadene ble malt og tiden har atter kommet. I år må alle seksjonseiere male sin enhet. Sameiet står for innkjøp av maling. Det vil bli satt opp en tidsperiode fra malingen er tilgjengelig hvor arbeidene må utføres.

Foreløpig er denne perioden planlagt mellom mai og september. Styret vil innhente tilbud fra profesjonelle for de som ønsker å gå sammen for å sette bort arbeidet. Malingen utføres ellers som den enkelte eier ønsker, men fargene (husfarge og kantfarge) er allerede definert, og vi ønsker jo å fremstå i vår vakreste skrud som et samlet sameie (ikke noe slurving!).

Det er beregnet et behov for 2 strøk maling på solsidene og ett strøk maling på skyggesidene. Alle vegger må vaskes med husvask først.

Mer informasjon følger.

Ny avtale med Get

Get kommer til Alverntoppen 6. november klokken 17-2030

På ekstraordinær generalforsamling 5. september, ble vi enige om å inngå kollektiv avtale med Get. Avtalene vi har idag vil bli stående frem til ny avtale trer i kraft 1. november.

Den 6. november mellom klokken 17.00 og 20.30 vil Get Crew besøke Alverntoppen og levere utstyr, samt bistå med oppkobling.

Informasjon til ekstraordinært Sameiermøte, 5. september

På det ekstraordinære Sameiermøte (årsmøte) 5. september, vil representanter fra Get og Telenor presentere sine tilbud på leveranse av TV og Internett for Alverntoppen. I avsnittet under finner dere informasj0n om tilbudene som dere kan sette dere inn i før møtet.

Get:

Telenor:

Viktig angående lading av Elbil i garasjene

Styret minner igjen på at lading av El bil i våre garasjer ikke er tillatt. Grunnen til dette er at vårt ledningsnett ikke er bygget ut for denne bruk og vil være en fare for mulig brann. Hvis det skulle oppstå brann og garasjene brenner ned så vil den enkelte beboer som har forårsaket skaden bli holdt erstatningsansvarlig. Dette dekkes ikke av sameiets forsikring.

For lading av elbil stilles krav om:

• Dedikert kurs

• Maks 10 A sikring

• Jordfeilbryter type B

• Overspenningsvern (Hele veien)

Grunnen til at det kreves 10A sikring er at vanlig schuko 16A stikkontakt ikke er laget for den høye belastningen en elbil trekker over tid. Å lade elbil kan dermed føre til overbelastning, varmegang, smelting og i verste fall brann i stikkontakten.

Uten jordfeilbryter type B risikerer du jordfeil på anlegget ditt som kan føre til livsfarlig elektrisk støt når du kommer i kontakt med bilen. Type B er normalt ikke installert i boliger, som vanligvis har type A. Type A kutter jordfeil i form av vekselstrøm (AC) som finnes i boliger. Type B kutter i tillegg jordfeil i form av likestrøm (DC) som elbilens batterier benytter.

Et tradisjonelt type A vern kan settes ut av funksjon dersom likestrøms-jordfeil eller DC-komponenter lekker tilbake på kursen. Det betyr at jordfeilvernet kan slutte å fungere og at du risikerer å ikke oppdage jordfeil som oppstår i enten bilen eller annet sted i kursen. Jordfeilbryter Type B oppdager slike jordfeil og løser ut dersom de oppstår.

NEK 400 krever også at det skal være overspenningsvern i sikringsskapet, da overspenning kan skade bilens elektronikk.


Ladeledningen plugges i en vanlig jordet kontakt (på fagspråket kalt Schuko kontakt). På ladeledningen henger det en boks som styrer ladestrømmen og overvåker sikkerheten. Dersom det legges til rette for lading fra en fast ladekontakt, skal kontakten forsynes fra en egen kurs med maks 10A sikring. Begrensningen gjelder ikke industrikontakt (CEE / EN 309) som brukes sjelden. Kursen skal være beskyttet av en egen jordfeilbryter av B type (blir ikke forstyrret av støy fra bilens ladesystem). Husk oppheng av ladeboks i kurv eller krok. Kontakten blir nemlig ødelagt av vekten av ladeboks og kabel.

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap

https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/tema/elbil—lading-og-sikkerhet/