Generelt

Beboerne plikter å holde sine hageanlegg i orden, og i felleskap ved dugnad å holde veier, fellesbeplantning og lignende i slik stand at anlegget ikke skjemmes. Hekker og gjerder må ikke være til sjenanse for andre.

Banking, risting eller lufting av sengetøy og tepper er ikke tillatt ved siden av opphengt vasketøy. Tøy bør ikke henge oppe utendørs på helligdager og offentlige festdager.

Det er ikke tillatt å gjøre opp ild på sameiets eiendom. Det er heller ikke tillatt å felle trær på sameiets eiendom uten styrets tillatelse.

Melding i form av rundskriv eller oppslag fra styret eller fra den styret bemyndiger skal gjelde på samme måte som husordensreglene. Vesentlig brudd på husordensreglene betraktes som mislighold av sameiets vedtekter.