Elbil på Alverntoppen

Alle som skal lade elbil på Alverntoppen må ha installert en ladeboks i sin garasje. Det er ikke tillatt å lade elbil på vanlig stikk. Hvis det likevel skjer, og det for eksempel begynner å brenne, så vil den som har ladet ulovlig kunne stå personlig ansvarlig for skadene.
Informasjon om elbil fra Follo Brannvesen her.

Her får du vite hvordan du skal gå frem hvis du ønsker å installere ladeboks i din garasje.

Først må du opprette en bruker på www.zaptec.no. Velg Login og New user.
(Bruk samme mailadresse som i bestillingen.

Du må bestille lader fra Matias Sandven Moen hos Nye Elektropartner AS:
E-post: matias@nyeep.as
Mobil: +47 936 91 002


I bestillingen må du oppgi følgende:
Navn
Telefonnr
Mailadresse
P-plass
Zaptec-registrering

Nye Elektropartner må få tilgang til garasjen din for å installere laderen, avtal dette direkte
med Nye Elektropartner, slik at de får åpner/nøkkel, eventuelt kan du la garasjen stå åpen etter
avtale med dem.

Du må opprette bruker hos Charge365 (som håndterer fakturering for øyeblikket).
oppskrift her:


Support hos Charge365: 930 95 365

Tips: Bestill en RFID-brikke enten fra Charge eller en annen leverandør (Grønn Kontakt, Fortum etc) – det gjør ladingen enklere.

Pris: Foreløpig pris for ladingen vil være kr. 1,50 pr. KWh. Vi vil gjøre en beregning ut ifra
utgifter knyttet til kommunikasjon og strøm, og eventuelt justere prisen, senere.