Fra styret

Her finner du oppdatert informasjon. Styret møtes i utgangspunktet på den første mandagen hver måned.

Styremøte 27. august 2020

 • Gjennomgang av El-bil prosjektet
 • Gjennomgang av økonomi og fakturaer
 • Alverntoppen Festivalen ble avholdt med, med 13 barn på barnefestival. Voksenfesten ble delt i to grupper pga smittevernhensyn og hadde 12 påmeldte deltagere på Gullrekka og 18 påmeldte i Gullringen.
 • Forrige styre hadde befaring av Follo ren for å se på mulighet for å få søppelbrønner på Alverntoppen. Vi ønsker å få pris fra entreprenører før vi presenterer dette for beboere.
 • Gjennomgang på prosess for å innhente anbud på maling av fasaden for beboere i 2021. Styret jobber med et felles anbud for beboere.
 • Julegrantenning blir søndag 29. november, mer informasjon kommer.
 • Styret behandlet 5 saker fra beboere


Styremøte 4. juni 2020

 • Status etter dugnad: Gjennomgang av hva som mangler. Vi mangler vask og maling av trapper da dette ikke ble gjennomført.
 • Forsikringsavtalen skal gjennomgås: skyves til nærmere nyttår jmf sjekk av tak etc. 
 • Etablere rutine for å bli varslet når nye naboer flytter inn. Lino/Usbl
 • Alverntoppen Festivalen går av stablene 22. august
 • Styret behandlet en byggesak fra beboer

Styremøte 6. mai 2020

 • Første møte for nytt styre
 • Gjennomgang av historikk og pågående saker v/ tidligere styreleder Tony Lan Gundersen
 • Årsmøte gjennomført, men beboermøte er ikke per nå er det ikke mulig å samle alle beboere for et møtes pga Covid-19.
 • Styret behandlet 4 saker fra beboere

Styremøte 7. april 2020

 • Årsmøte er gjennomført digitalt med 38 deltagere.
  • Årsregnskap, Årsmelding, Styrehonorar er godkjent og nytt styre er valgt.
  • Nytt styre valgt
   Leder Lino Inversini, Vara: Henriette Lindmo Meljordhagen, valgt for 2 år, Vara: Rune Hansen, valgt for 1 år.
 • Styreleder har hatt gjennomgang av Elbil prosjektet med gruppen. Støtte fra fylkeskommunen er bekreftet.

Styremøte 30. mars 2020

 • Årsmøte 2020 er utsatt på ubestemt tid pga Covid-19.
 • Styret ser på muligheten til å gjennomføre årsmøte digitalt på oppfordring fra USBL. Beboermøte må da bli utsatt til smittesituasjonen tillater dette.
 • Styret behandlet 3 beboersaker

Styremøte 3. februar 2020

 • Styret behandlet en byggesøknad.
 • Årsmøte 2020. Dato ble satt og innkallelser planlagt.

Styremøte 13. januar 2020

 • Elbil prosjekt — gjennomgang ved komiteen.
 • Get – fremdrift
 • Garasjer – parkering
 • Årsmøte

Styremøte 7. oktober 2019

 • Høstdugnaden
 • Get – informasjon
 • Styret behandlet en byggesøknad
 • Gjennomgang av Alverntoppen Festival/tunfest. Ansett som stor suksess, og arrangementskomiteen kom i mål under budsjett. Ønsket å fremme forslag på årsmøte om å sette av penger til dette årlig.
 • Innkalling til ekstraordinær generalforsamling ble diskutert.
 • To forsikringssaker ble diskutert.
 • Det har vært gjennomført befaring ifb innleie av gartnertjenester. Avventer anbud fra tilbyder.
 • Gjennomgikk saker om internett og elbil-lading som skal opp til behandling på ekstraordinær generalforsamling.
 • Behandlet en klage fra en beboer.

Styremøte 19. august 2019:

 • Angående tak/solpaneler: Gruppen møtes senere i uken.
 • Dato for høstdugnad er 31. august.
 • Tre beboersaker ble behandlet.
 • Styret tar nå ferie. Mailen blir lest i hele perioden, og i krisesituasjoner kan Styreleder kontaktes på telefon.

Styremøte 25. juni 2019:

 • Oppfølging, sak om Alverntoppen Festival/tunfest.
 • Ekstraordinær generalforsamling ønskes flyttet fra 15. september til 5. september klokken 19 så representanter fra Get og Telenor kan være til stede.
 • Betalt vedlikehold av fellesområder. Det er forsøkt å opprette kontakt med flere aktører. Kun én har svart med en generell timepris. Det skal inviteres til befaring.
 • Elbil-gruppen var på styremøtet og informerte om mulige støtteordninger. Det bestemmes at en ekstern utredning må gjennomføres.
  Angående lading i garasjene: Det anbefales å lade el biler på 10 amper, vi har i dag 16 amper. Å lade El- bil i våre garasjer er potensielt brannfarlig og styret blir bedt om å informere om dette på Facebook og hjemmeside. Ved en eventuell brann er beboer selv ansvarlig for eventuell skade.

Styremøte 3. juni 2019:

 • Gjennomgang av budsjettforslag til Alverntoppen Festival/tunfest. Dette ble godkjent.
 • Gjennomgang av nye tilbud fra Get og Telenor ang. internett og TV. Det bes om mer informasjon fra tilbudere. Home Net er ikke interessert.
 • Gruppen som ser på muligheter for Elbil-lading forespør hvor mye støtte det er i sameiet for utredning og etablering av ladepunkter. Styret ber gruppa undersøke støtteordninger.
 • Styret ber Sparebank 1 om å få tilsendt avtaletekster til forsikringene.
 • Betalt vedlikehold av fellesområder. Styret fordeler ansvar for innhenting av anbud og tilbud.
 • En beboersak angående felling av trær.
 • Ønske om å skifte ut gjerde ved trapp mot Tolia. Dette legges til høstdugnad.
 • Fargekoder til husmaling skal legges på nettisdene. Ikke utført ennå.
 • Ønske om å utrede muligheter for søppelbrønner. Kontakt med Follo Ren skal opprettes.

Styremøte 6. mai 2019:

 • Vi hadde en overlapp/overlevering fra forrige styre.
 • Det nye styret konstituert
 • Den oppkommende dugnaden ble diskutert, og enkelte oppgaver ble vurdert som egnet å flytte til høstdugnaden.
 • En beboersak / henvendelse ble behandlet.
 • Andre ansvarsområder ble fordelt.