Fra styret

Her finner du oppdatert informasjon. Styret møtes i utgangspunktet på den første mandagen hver måned.

Styremøte 6. mai 2019:

 • Vi hadde en overlapp/overlevering fra forrige styre.
 • Det nye styret konstituert
 • Den oppkommende dugnaden ble diskutert, og enkelte oppgaver ble vurdert som egnet å flytte til høstdugnaden.
 • En beboersak / henvendelse ble behandlet.
 • Andre ansvarsområder ble fordelt.

Styremøte 3. juni 2019:

 • Gjennomgang av budsjettforslag til Alverntoppen Festival/tunfest. Dette ble godkjent.
 • Gjennomgang av nye tilbud fra Get og Telenor ang. internett og TV. Det bes om mer informasjon fra tilbudere. Home Net er ikke interessert.
 • Gruppen som ser på muligheter for Elbil-lading forespør hvor mye støtte det er i sameiet for utredning og etablering av ladepunkter. Styret ber gruppa undersøke støtteordninger.
 • Styret ber Sparebank 1 om å få tilsendt avtaletekster til forsikringene.
 • Betalt vedlikehold av fellesområder. Styret fordeler ansvar for innhenting av anbud og tilbud.
 • En beboersak angående felling av trær.
 • Ønske om å skifte ut gjerde ved trapp mot Tolia. Dette legges til høstdugnad.
 • Fargekoder til husmaling skal legges på nettisdene. Ikke utført ennå.
 • Ønske om å utrede muligheter for søppelbrønner. Kontakt med Follo Ren skal opprettes.

Styremøte 25. juni 2019:

 • Oppfølging, sak om Alverntoppen Festival/tunfest.
 • Ekstraordinær generalforsamling ønskes flyttet fra 15. september til 5. september klokken 19 så representanter fra Get og Telenor kan være til stede.
 • Betalt vedlikehold av fellesområder. Det er forsøkt å opprette kontakt med flere aktører. Kun én har svart med en generell timepris. Det skal inviteres til befaring.
 • Elbil-gruppen var på styremøtet og informerte om mulige støtteordninger. Det bestemmes at en ekstern utredning må gjennomføres.
  Angående lading i garasjene: Det anbefales å lade el biler på 10 amper, vi har i dag 16 amper. Å lade El- bil i våre garasjer er potensielt brannfarlig og styret blir bedt om å informere om dette på Facebook og hjemmeside. Ved en eventuell brann er beboer selv ansvarlig for eventuell skade.
 • Angående tak/solpaneler: Gruppen møtes senere i uken.
 • Dato for høstdugnad er 31. august.
 • Tre beboersaker ble behandlet.
 • Styret tar nå ferie. Mailen blir lest i hele perioden, og i krisesituasjoner kan Styreleder kontaktes på telefon.

Styremøte 19. august 2019:

 • Gjennomgang av Alverntoppen Festival/tunfest. Ansett som stor suksess, og arrangementskomiteen kom i mål under budsjett. Ønsket å fremme forslag på årsmøte om å sette av penger til dette årlig.
 • Innkalling til ekstraordinær generalforsamling ble diskutert.
 • To forsikringssaker ble diskutert.
 • Det har vært gjennomført befaring ifb innleie av gartnertjenester. Avventer anbud fra tilbyder.
 • Gjennomgikk saker om internett og elbil-lading som skal opp til behandling på ekstraordinær generalforsamling.
 • Behandlet en klage fra en beboer.

Styremøte 7. oktober 2019

 • Høstdugnaden
 • Get – informasjon
 • Styret behandlet en byggesøknad

Styremøte 13. januar 2020

 • Elbil prosjekt — gjennomgang ved komiteen.
 • Get – fremdrift
 • Garasjer – parkering
 • Årsmøte

Styremøte 3. februar 2020

 • Styret behandlet en byggesøknad.
 • Årsmøte 2020. Dato ble satt og innkallelser planlagt.