Ro i leiligheten

Det skal være ro i leiligheten fra kl. 2300 til kl. 0600 på hverdager og til kl. 0900 på søn- og helligdager. Beboere som ønsker å holde en fest hos seg bes ta kontakt med naboer i forveien slik at ergrelser unngås. Likeledes bør beboere som av rimelige grunner i en viss periode forårsaker støy, opplyse sine naboer om grunnen til støyen og varighet av den.