Spørsmål som omhandler maling, innkjøp av maling, fargekoder

Fargekoder:

Hovedfarge er Labrador (1434/S7502-Y). Kantfarger er Lys Antikk Grå, Kamskjell eller sort. Maling kan handles på Nesodden Jern og Fargehandel ved siden av CirkleK på Flaskebekk.

Kan jeg selv hente maling i butikken?
Nei, kun styrets medlemmer kan kjøpe varer til sameiet.

Kan jeg få mailing til leiligheten utenom fellesmalingen?
Sameiet kjøper inn maling til fellesmalingen hvert 5.år. Det som trengs å males utenom dette må hver enkelt eier selv kjøpe inn og dekke.

Har styret stilas/stige?
Styret har ikke stillas men vi kan hjelpe deg med kontakter for å leie/låne dette.
Hver rekke skal ha en stige hver. Hvor disse befinner seg til enhver tid har styret ikke oversikt over. Hør med de andre beboerne i din rekke.