Spørsmål som omhandler dyrehold, støy og lignende

Finnes det regler for ro i sameiet?
Det er anbefalt med ro fra kl.23. I tilfeller der en vet at man skal ha fest med noe støy e.l. anbefaler vi å levere ut nabovarsel eller snakke med de nærmeste naboene i forkant. Vi oppfordrer til godt naboskap der vi har respekt for hverandres behov, men og er tolerante med hverandre.

Jeg ønsker å skaffe meg hund/katt må styret vite om dette?
Styret skal til enhver tid ha oversikt over dyr som beboerne eier og som går utendørs, som hund og katt. Styret må derfor få skriftlig beskjed når et dyr anskaffes.
Styret har i ekstreme tilfeller mulighet til å avslå søknad om anskaffelse av dyr der tungtveiende grunner er tilstede.