Aktuelle arbeidsgrupper og komiteer

Sameie setter ned ulike grupper og komiteer, dette kan være ved behov for mer utredning av saker etc. Under vil dere se toppens aktuelle grupper, om man ønsker å bidra ta kontakt.

Takskifte
Innen 2022 må det byttes tak i sameiet på de enhetene som ikke allerede har gjort det for at forsikringen skal være gyldig. Det er blitt satt ned en arbeidsgruppe som har fått mandat til å se på ulike løsninger som solceller. Det skal kartlegges hvilke støtte og finansieringsordninger som her finnes.
Gruppen består av: Rune Hansen og Andy Cross.

Alverntoppen Festivalen
De siste to årene har Alverntoppen Festivalen blitt arrangert med stor suksess. Festkomiteen blir etablert på vårparten på initiative fra styret, ønsker du å bidra her meld din interesse til styret.

El-bil ladning
Det er satt ned en gruppe for å arbeide videre med en løsning for lading av el-biler i garasjen. Gruppen har mandat til å innhente tilbud og skal legge frem et forslag til teknisk løsning og finansiering.
Gruppen består av: Rune Hansen og Lars Fixdal.

Julegrantenning
Arrangerer julegrantenning i november/desember hvert år med påfølgende gløgg, pepperkaker og snop. Og kanskje en overraskelse til de små.
Gruppen består av: Camilla Meland og Camilla Møller

TV og bredbåndsleverandør
Etter årsmøtet ble det vedtatt at sameiet ønsket mer tid til å gjennomgå tilbud fra ulike TV og bredbåndsleverandører. Valg av leverandør vil bli gjennomført på årsmøte 15 september, tilbud vil bli sendt til beboere i forkant av årsmøte.
Gruppen består av: Styret