Søppel og renhold

Søppeldunker skal plasseres slik at det er lett tilgjengelig for Follo Ren. Hvis søppeldunken er for liten, kan beboer selv bestille større beholder på Follo Ren sine nettsider. Hvis beboer har behov for flere grønne poser til matavfall så kan en grønn pose bindes på søppeldunken.

Papp og papir gjenvinnes i egen beholder. Komprimér papp og papir så godt det lar seg gjøre.

Sameiet har egne beholdere til EE-avfall ved siden av trafoen (røde beholdere).