Sanitæranlegg

Uvedkommende ting må ikke kastes i klosettene, som for eksempel bleier og bind eller annet papir enn toalettpapir. Alle ledninger og alt utstyr for øvrig må behandles forsiktig. Staking og opprensing av vasker og sluk må besørges av den enkelte beboer.