Om parkering

Er det lov til å parkere på toppen?
Nei det er ikke lov annet enn for av/pålessing. Biler skal umiddelbart kjøres ned igjen og skal ikke stå på toppen. Dette er på grunn av sikkerheten, en brannbil skal til enhver tid kunne komme til ved behov.

Hva gjøres med de bilene som er parkert på toppen?
Styret har mulighet til å få bilene borttauet for eiers regning. I første omgang vil de få en advarsel. Styret håper at alle beboerne selv ser sikkerhetsfaren slik parkering utgjør og derfor unngår dette.

Hvor har vi gjesteparkering?
Sameiet har i dag ikke egen gjesteparkering. Vi kan benytte plassene ut mot Alvernveien når vi får besøk med bil.