Dyrehold

Det er ikke tillatt å holde dyr som ferdes ute uten tillatelse fra sameiets styre. Dyrets navn og rase skal meddeles styret for registrering.

Hunder: Holdes i bånd og skal ikke luftes i sameiet. Ekskrementer plukkes opp omgående.

Katter: Hannkatter bør kastreres, hunnkatter bør steriliseres. Katteeiere bør lære kattene å gjøre fra seg inne hos seg selv i kattedo.

Gjentatte brudd på pkt. 5 i husordensreglene vil føre til at husdyret kreves fjernet.