Når blir søppelkassene tømt?

På Follo Ren sine nettsider kan man finne tømmedato for restavfall og for papp: Follo Ren (url). Vi anbefaler forøvrig Follo Ren sin app. Appen finnes både til
iPhone og Android.