Spørsmål som omhandler skader, forsikring og skadedyr.

Er boligen min forsikret gjennom sameiet?
Bygningsmassen er forsikret gjennom Sparebank 1. Send en mail til styret for utfyllende informasjon. Innboforsikring må hver enkelt eier sørge for selv

Hva gjør jeg ved evt. skade?
Når skade oppstår, skal skaden OMGÅENDE meldes til Styret.

Jeg har skadedyr i leiligheten/hagen, hva gjør jeg?
Ta kontakt med styret. Sameiet har avtale med anticimex. Sameiets forsikring dekker og noe skadedyr.

Forsikringsavtalen kan lastes ned som PDF under Dokumenter eller her.