Om årsmøtet

Når holdes årsmøtet?
I slutten av april hvert år.

Hvordan kan jeg får gjennom saker på dette møtet?
Saker som ønskes å tas opp må leveres skriftlig til styret innen fristen. det kommer lapp i postkassene med innkalling og frist for innlevering av saker. Du bør også stille på årsmøtet for å kunne svare på spørsmål om saken du fremmer.