Dugnad

Er det mulig å betale for å slippe å delta på dugnaden?
Nei det er ikke mulig i henhold til dagens regler. Styret oppfordrer alle til å delta, det er som regel mulig å utføre oppgaver utenom dugnadsdagen. Ta kontakt med styret i forkant av dugnaden for nærmere informasjon.

Hvem bestemmer hva som skal gjøres på dugnaden?
Styret organiserer dugnaden, men er åpen forslag til hva som bør gjøres. ta kontakt med styret om du har ideer eller forslag.