Informasjon til ekstraordinært Sameiermøte, 5. september

På det ekstraordinære Sameiermøte (årsmøte) 5. september, vil representanter fra Get og Telenor presentere sine tilbud på leveranse av TV og Internett for Alverntoppen. I avsnittet under finner dere informasj0n om tilbudene som dere kan sette dere inn i før møtet.

Get:

Telenor: